Bemutatkozás

Az ELTE TTK geológus szakán végeztem 1970-ben. Szakdolgozatomat a Kőzettan-geokémia Tanszéken készítettem, melynek címe: "A Nagylengyel környéki eocén vulkanizmus vizsgálata a zalatárnoki szénhidrogénkutató mélyfúrások kőzetanyaga alapján."

Mint okleveles geológus 1970 nyarától 1974 jan.1-ig a Mecseki Ércbányászati Vállalat Kutató Mélyfúró Üzemének Soproni Kirendeltségén dolgoztam. Feladatom volt a kutatólétesítmények, kutatóárkok, kis és nagy mélységű fúrások, kutatóakna szelvényezése, dokumentálása, felszíni földtani térképezés, a komplex jellegű kutatás irányítása, fúrásjavaslatok készítése, a földtani adatok értelmezése.
1974 jan. 1 után munkahelyem a Vas megyei Tanácsi Tervező Vállalat /Vasiterv Szombathely Hunyadi út 47./ volt. A Mérnökgeológia-Talajmechanika szakágazat terepi és laboratóriumi munkáját irányítottam, és írtam a vállalat valamennyi magas és mélyépítési munkájához szükséges évi 50-100 db. Geotechnikai szakvéleményt. Ezek nagy része a központi geotechnikai adattárban megtalálhatók.

Szakmai tudásom továbbfejlesztése végett 1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítő szakmérnöki szakának építésföldtan ágazatára iratkoztam be. 1989-ben szereztem meg a 9531 számú kitüntetéses oklevelet. A diplomatervem címe: "Tízszintes alagútzsalus lakóépület alapozási változatainak vizsgálata. "A bíráló Dr. Marczal László bírálatának végén ezt írta róla: "Összességében kiváló munkának fogadható el. Javaslom a diplomaterv legmagasabb érdemjeggyel való elfogadását.

1990 után a Vasiterv is nehéz helyzetbe került. Munkaviszonyom 1992  február 29-én megszűnt. Tevékenységemet vállalkozóként folytattam.
1992-től Bt majd Kft formában készítettem a talajmechanikai szakvéleményeket. Vállalkozásom folyamatosan erősödött, fúróberendezést, szondát, laboratóriumi berendezéseket szereztem be.

Jelenleg egyéni vállalkozóként társmérnökök támogatásával végzem tevékenységemet.

Minden évben részt veszek a ráckevei geotechnikai konferencián.

Script logo